یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۲۲:۱۳

معاون سیاسی استاندار در دیدار با بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی:همفکری با بانوان بدون شک در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار خواهد بود

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: نظرات و همفکری با بانوان بدون شک در تصمیم گیری‌ها اثرگذار خواهد بود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: نظرات و همفکری با بانوان بدون شک در تصمیم گیری‌ها اثرگذار خواهد بود.

۲ آبان ۱۴۰۲