پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۰۴:۱۹

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان عنوان کرد؛با صراحت تمام اعلام می کنیم که تمام قد و تا پای جان پای حجاب می ایستیم

«جان نثاری» گفت: برخی دنبال عادی سازی کشف حجاب در کشور و استان هستند اما با صراحت تمام اعلام می کنیم که تمام قد تا پای جان پای حجاب می ایستیم و اجازه نخواهیم داد کشف حجاب عادی شود.

«جان نثاری» گفت: برخی دنبال عادی سازی کشف حجاب در کشور و استان هستند اما با صراحت تمام اعلام می کنیم که تمام قد تا پای جان پای حجاب می ایستیم و اجازه نخواهیم داد کشف حجاب عادی شود.

۸ دی ۱۴۰۱