شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۲۱:۱۰

معاون علمی رئیس‌جمهور در آیین اختتامیه جایزه مصطفی (ص): شبکه سازی برای گسترش و کاربردی بودن علم ضروری است

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: آنچه که مسلمانان را از یکه تازی در علم عقب نگه داشته، بی توجهی و کم توجهی به دستیابی به فناوری آموزش و شبکه سازی برای گسترش و کاربردی بودن علم است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: آنچه که مسلمانان را از یکه تازی در علم عقب نگه داشته، بی توجهی و کم توجهی به دستیابی به فناوری آموزش و شبکه سازی برای گسترش و کاربردی بودن علم است.

۱۰ مهر ۱۴۰۲