سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۰۸:۵۲

معاون علمی ‌فناوری رئیس جمهور: توجه ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به هوش مصنوعی و مهندسی زیستی

یکی از برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداختن به فناوری‌های مهم از جمله هوش مصنوعی و مهندسی زیستی است.

یکی از برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداختن به فناوری‌های مهم از جمله هوش مصنوعی و مهندسی زیستی است.

۷ مهر ۱۴۰۲