دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۲۰:۰۰

معاون عمرانی استانداری اصفهان در جریان بازدید از مسجد سید: متولیِ پاسخگو برای مسجد سید اصفهان انتخاب شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: لازم است اداره کل میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی ورود جدی به حوزه حفظ و نگهداری مسجد سید و سایر میراث فرهنگی استان داشته باشد و در صورت عدم همراهی دستگاه‌ها، با شکایت رسمی مباحث حوزه میراث فرهنگی اصفهان تعیین تکلیف شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: لازم است اداره کل میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی ورود جدی به حوزه حفظ و نگهداری مسجد سید و سایر میراث فرهنگی استان داشته باشد و در صورت عدم همراهی دستگاه‌ها، با شکایت رسمی مباحث حوزه میراث فرهنگی اصفهان تعیین تکلیف شوند.

۲۷ آبان ۱۴۰۲