چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۳۱:۵۹

معاون عمرانی استاندار اصفهان: شناسایی نیم میلیون خانه خالی در استان اصفهان/۹۱۷ واحد اعمال قانون شدند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در دو ماه گذشته ۹۱۷ خانه خالی در استان اعمال قانون شدند البته باتوجه به این مهم که حدود نیم میلیون خانه خالی در استان وجود دارد ضروری است با جدیت به این حوزه ورود شود و همه دستگاه‌ها به نحو مقتضی مأموریت خود را به سرانجام برسانند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در دو ماه گذشته ۹۱۷ خانه خالی در استان اعمال قانون شدند البته باتوجه به این مهم که حدود نیم میلیون خانه خالی در استان وجود دارد ضروری است با جدیت به این حوزه ورود شود و همه دستگاه‌ها به نحو مقتضی مأموریت خود را به سرانجام برسانند.

۲۹ مهر ۱۴۰۲