سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۳۹:۱۴

معاون عمرانی استاندار: بهسازی و توسعه شهری بنیادین ترین رویکرد جامع کمسیون ماده ۵ است

کمسیون ماده ۵ به ریاست زینلیان - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان - و با حضور اعضا و مدعوین در استانداری اصفهان برگزار شد.

کمسیون ماده ۵ به ریاست زینلیان – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان – و با حضور اعضا و مدعوین در استانداری اصفهان برگزار شد.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱