دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۲۴:۲۴

معاون عمرانی استاندار در آیین واگذاری ماشین آلات به شهرداری های استان: برای نخستین بار در سطح استان، انتخاب شهردار و شورای شهر برتر انجام خواهد شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: امسال برای اولین بار در سطح استان، انتخاب شهردار و شورای شهر برتر انجام خواهد شد که استفاده از ظرفیت نخبگانی شهرها از جمله فاکتورهای انتخاب آن است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: امسال برای اولین بار در سطح استان، انتخاب شهردار و شورای شهر برتر انجام خواهد شد که استفاده از ظرفیت نخبگانی شهرها از جمله فاکتورهای انتخاب آن است.

۵ مهر ۱۴۰۲