شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۰۰:۵۲

معاون عمرانی استاندار: ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا در سراسر استان ضرورت دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: با توجه به جایگاه والای شهدا در فرهنگ جامعه و مدیون بودن به خون شهدا، ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا در سراسر استان یک ضرورت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: با توجه به جایگاه والای شهدا در فرهنگ جامعه و مدیون بودن به خون شهدا، ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا در سراسر استان یک ضرورت است.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱