پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۲۱:۴۳

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار: تحقق شعار «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»، راهبردی کارآمد، کارشناسانه و هوشمندانه است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: نقش تسهیل کنندگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تحقق شعار «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»، راهبردی کارآمد، کارشناسانه و هوشمندانه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: نقش تسهیل کنندگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تحقق شعار «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»، راهبردی کارآمد، کارشناسانه و هوشمندانه است.

۵ خرداد ۱۴۰۱