چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۱۰:۰۱

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار: کاستن از بروکراسی های زاید اداری و اجرایی در راستای اشتغالزایی پایدار از الزامات دولت مردمی سیزدهم است

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان گلپایگان به ریاست نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان و با حضور مدیران استانی و شهرستانی ذی ربط و متقاضیان برگزار گردید.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان گلپایگان به ریاست نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان و با حضور مدیران استانی و شهرستانی ذی ربط و متقاضیان برگزار گردید.

۱۲ خرداد ۱۴۰۱