چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۰۷:۱۸

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:همه دستگاه ها موظف به همکاری جهت تسریع در تکمیل رینگ چهارم ترافیکی اصفهان هستند

در نشست بررسی پروژه های کلان استان ازجمله پروژه های حوزه راهسازی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بر همکاری همه دستگاه ها به منظور تسریع در تکمیل رینگ چهارم ترافیکی اصفهان تأکید کرد.

در نشست بررسی پروژه های کلان استان ازجمله پروژه های حوزه راهسازی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بر همکاری همه دستگاه ها به منظور تسریع در تکمیل رینگ چهارم ترافیکی اصفهان تأکید کرد.

۱۲ بهمن ۱۴۰۱