یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۰۳:۳۹

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تأکید کرد؛ضرورت تسریع در راه‌اندازی فاز اضطرار پروژه متروی اصفهان_بهارستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تأکید کرد؛ضرورت تسریع در راه‌اندازی فاز اضطرار پروژه متروی اصفهان_بهارستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تأکید کرد؛ضرورت تسریع در راه‌اندازی فاز اضطرار پروژه متروی اصفهان_بهارستان

۲۰ خرداد ۱۴۰۲