چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۱۵:۵۷

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد در دیدار با استاندار اصفهان:تمرکززدایی و عدالت محوری اولویت دولت سیزدهم است/پیگیری استاندار اصفهان برای رفع دغدغه هنرمندان استان

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تلاش می‌کنیم تا امکانات موجود میان استانها تقسیم شود و امکانات در تهران متمرکز نباشد زیرا شعار دولت سیزدهم، عدالت محوری و توزیع عادلانه امکانات در سراسر کشور است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تلاش می‌کنیم تا امکانات موجود میان استانها تقسیم شود و امکانات در تهران متمرکز نباشد زیرا شعار دولت سیزدهم، عدالت محوری و توزیع عادلانه امکانات در سراسر کشور است.

۱۴ تیر ۱۴۰۲