شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۱۰:۴۱

معاون وزیر کشور:راهکار مقابله با آسیب های اجتماعی توجه به خانواده است

معاون وزیر کشور گفت: راهکار مقابله با همهٔ آسیب های اجتماعی توجه ویژه به حوزه خانواده است.

معاون وزیر کشور گفت: راهکار مقابله با همهٔ آسیب های اجتماعی توجه ویژه به حوزه خانواده است.

۱۷ اسفند ۱۴۰۱