یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۴۴:۴۴

معرفی مدیرکل جدید دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان

طی حکمی از سوی استاندار اصفهان، مهدی معینی بعنوان مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان منصوب شد.

طی حکمی از سوی استاندار اصفهان، مهدی معینی بعنوان مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان منصوب شد.

۱ مهر ۱۴۰۲