شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۱۹:۰۸

ملاقات مردمی و بدون واسطه استاندار و معاونین استاندار اصفهان با جمعی از مردم استان

استاندار اصفهان به همراه معاونین و جمعی از مدیران کل استان بیش از دو ساعت با مردم استان دیدار و به بررسی مسائل و مشکلات ایشان پرداختند.

استاندار اصفهان به همراه معاونین و جمعی از مدیران کل استان بیش از دو ساعت با مردم استان دیدار و به بررسی مسائل و مشکلات ایشان پرداختند.

۱۷ آبان ۱۴۰۲