پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۶:۵۵:۱۴

ملاقات مردمی

ملاقات های مردمی معاونین استاندار و مدیران کل استان با مردم شریف شهرستان سمیرم

ملاقات های مردمی معاونین استاندار و مدیران کل استان با مردم شریف شهرستان سمیرم

۲۹ مهر ۱۴۰۱