چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۵۰:۵۴

مهمترین دارایی هر سازمان نیروی انسانی است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: هر چند که انسانها خالق خط تولید، لوازم و ابزار هستند امابه نظر بسیاری از کارفرمایان دستگاه، ماشین آلات و ابزار نسبت به نیروی انسانی در اولویت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: هر چند که انسانها خالق خط تولید، لوازم و ابزار هستند امابه نظر بسیاری از کارفرمایان دستگاه، ماشین آلات و ابزار نسبت به نیروی انسانی در اولویت است.

۶ آذر ۱۴۰۱