شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۵۱:۳۸

نشاط اجتماعی، خانواده، جوانان و کودکان محورهای اساسی برنامه های دهه مهدویت خواهند بود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: لازم است برنامه های دهه مهدویت امسال با محوریت نشاط اجتماعی، خانواده ها، جوانان و کودکان برگزار شود و در این زمینه همه دستگاه و البته با محوریت مجموعه های مردمی باید همکاری لازم را داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: لازم است برنامه های دهه مهدویت امسال با محوریت نشاط اجتماعی، خانواده ها، جوانان و کودکان برگزار شود و در این زمینه همه دستگاه و البته با محوریت مجموعه های مردمی باید همکاری لازم را داشته باشند.

۲۷ بهمن ۱۴۰۱