چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۷:۲۲:۱۱

نشست تخصصی بررسی اثرات فرونشت با حضور استاندار اصفهان برگزار شد

نشست تخصصی بررسی اثرات فرونشست در اصفهان باحضور استاندار اصفهان، کارشناسان، استادان دانشگاه و متخصصان این حوزه، در محل استانداری اصفهان برگزار شد.

نشست تخصصی بررسی اثرات فرونشست در اصفهان باحضور استاندار اصفهان، کارشناسان، استادان دانشگاه و متخصصان این حوزه، در محل استانداری اصفهان برگزار شد.

۲۶ تیر ۱۴۰۱