یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۴۲:۰۶

نشست صمیمانه استاندار و معاون سیاسی با مدیران رسانه‌ها

نشست صمیمانه استاندار و معاون سیاسی با مدیران رسانه‌ها

نشست صمیمانه استاندار و معاون سیاسی با مدیران رسانه‌ها

۲۱ فروردین ۱۴۰۲