یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۷:۴۲

نقش مسئولان در حوزه ورزش، تدارکات‌چی و پشتیبان است/ متخصصان سیاستگذاران اصلی ورزش هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مسئولان در حوزه اجرا بایستی تدارکات چی ورزش باشند در این راستا با تمام توان هیئت های ورزشی را پروبال خواهیم داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مسئولان در حوزه اجرا بایستی تدارکات چی ورزش باشند در این راستا با تمام توان هیئت های ورزشی را پروبال خواهیم داد.

۱۸ آبان ۱۴۰۱