چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۵:۱۶:۴۴

نهادینه شدن نگاه به مناطق محروم در دولت/ عدالت در توزیع اعتبارات استان اصفهان رعایت شده است

استاندار اصفهان گفت: یکی از مهمترین روندهایی که در این دولت نهادینه شده نگاه به مناطق محروم است؛ تلاش می کنیم که این نگاه را در زمینه بودجه و اعتبارات نیز استمرار یابد. 

استاندار اصفهان گفت: یکی از مهمترین روندهایی که در این دولت نهادینه شده نگاه به مناطق محروم است؛ تلاش می کنیم که این نگاه را در زمینه بودجه و اعتبارات نیز استمرار یابد. 

۶ مهر ۱۴۰۱