پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۴۵:۳۴

نگاه ویژه استانداری اصفهان به شرکت های دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های برتر

استاندار اصفهان گفت: تولیدات برخی از شرکت های دانش بنیان، مبتنی بر مباحث نرم افزاری و فناوری های برتر است و احتمال دارد به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی با مشکلاتی مواجه شوند به‌همین دلیل رفع مسائل آنها ضروری است.

استاندار اصفهان گفت: تولیدات برخی از شرکت های دانش بنیان، مبتنی بر مباحث نرم افزاری و فناوری های برتر است و احتمال دارد به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی با مشکلاتی مواجه شوند به‌همین دلیل رفع مسائل آنها ضروری است.

۳۰ شهریور ۱۴۰۱