پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۲۹:۰۴

نگاه ویژه اصفهان به استفاده از ظرفیت مغفول و توسعه ارتباطات تجاری با شهرهای خواهرخوانده

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از انعقاد سه تفاهم‌نامه میان اصفهان و سنت پترزبورگ با هدف استفاده از ظرفیت دیپلماسی و توسعه ارتباطات تجاری میان این دو شهر خواهرخوانده، خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از انعقاد سه تفاهم‌نامه میان اصفهان و سنت پترزبورگ با هدف استفاده از ظرفیت دیپلماسی و توسعه ارتباطات تجاری میان این دو شهر خواهرخوانده، خبر داد.

۴ مهر ۱۴۰۱