یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۳۶:۰۲

همزمان با هجدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:عملیات اجرایی سه پروژه عمرانی و خدماتی در شهر باغبادران آغاز شد

با حضور استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سه پروژه عمرانی، خدماتی و تأسیساتی در شهر باغبادران کلنگ زنی شد.

با حضور استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سه پروژه عمرانی، خدماتی و تأسیساتی در شهر باغبادران کلنگ زنی شد.

۱۱ خرداد ۱۴۰۲