یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۳۵:۳۴

همزمان با هفته دولت: هفت مدیر حوزه اقتصاد و دارایی استان در سامانه ۱۱۱ پاسخگوی مردم خواهند بود

همزمان با هفته دولت، سامانه ارتباط تلفنی سامد (۱۱۱) با حضور هفت مدیرکل حوزه اقتصادی و دارایی استان پذیرای سوالات و درخواست های مردمی است.

همزمان با هفته دولت، سامانه ارتباط تلفنی سامد (۱۱۱) با حضور هفت مدیرکل حوزه اقتصادی و دارایی استان پذیرای سوالات و درخواست های مردمی است.

۴ شهریور ۱۴۰۲