چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۱۸:۰۸

همگرایی مسئولان استان، نقشی شکیل بر تارو پود از هم گسسته ریسباف اصفهان تنید

تعیین تکلیف وضعیت انتقال مالکیت کارخانه ریسباف اصفهان با پیگیری مسولین استان اصفهان انجام شد.

تعیین تکلیف وضعیت انتقال مالکیت کارخانه ریسباف اصفهان با پیگیری مسولین استان اصفهان انجام شد.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱