یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۰۶:۱۵

واکنش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به اظهارات استاندار اسبق اصفهان

جان نثاری با تأکید بر اینکه ارزیابی دولت را از نقطه شروع باید انجام داد، اظهار کرد: شخصی که خود استاندار اسبق اصفهان بود و هنری که به خرج داد تبدیل اتاق استانداری به کاخ مجلل بود، امروز عملکرد رییس جمهور را مورد نقد شدید قرار می دهد و مردم را ناامید می کند.

جان نثاری با تأکید بر اینکه ارزیابی دولت را از نقطه شروع باید انجام داد، اظهار کرد: شخصی که خود استاندار اسبق اصفهان بود و هنری که به خرج داد تبدیل اتاق استانداری به کاخ مجلل بود، امروز عملکرد رییس جمهور را مورد نقد شدید قرار می دهد و مردم را ناامید می کند.

۲۶ فروردین ۱۴۰۲