شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۵۴:۱۴

وزارت کشور خواستار تلاش جامعه جهانی برای پاسخگو ساختن رژیم صهیونیستی شد

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن نقض فاحش حقوق بشردوستانه و ارتکاب جرایم جنگی و سازمان یافته رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه غزه، خواستار تلاش جامعه جهانی برای پاسخگو ساختن این رژیم شد.

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن نقض فاحش حقوق بشردوستانه و ارتکاب جرایم جنگی و سازمان یافته رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه غزه، خواستار تلاش جامعه جهانی برای پاسخگو ساختن این رژیم شد.

۲۰ مهر ۱۴۰۲