چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۹:۵۷:۴۲

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛تعهد بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی خیرین اصفهانی در بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز

نوری گفت: استان اصفهان همواره در کارهای نوآورانه گام برداشته و در زیست بوم‌ جدید فناوری نیز با استفاده از کارهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به پاسخگویی به خیران و تسریع در امور آنها پرداخته است.

نوری گفت: استان اصفهان همواره در کارهای نوآورانه گام برداشته و در زیست بوم‌ جدید فناوری نیز با استفاده از کارهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به پاسخگویی به خیران و تسریع در امور آنها پرداخته است.

۲۲ دی ۱۴۰۱