سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
۲۲:۴۴:۳۰

وزیر اقتصاد:مالیات گرفتن به بهای تضعیف تولیدکننده و صادرکننده هیچ برکتی برای کشور ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نگاه ما حرکت به این سمت است که بخش هایی از کشور که از سهم کمتری استفاده می کنند فشار کمتری متحمل شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نگاه ما حرکت به این سمت است که بخش هایی از کشور که از سهم کمتری استفاده می کنند فشار کمتری متحمل شوند.

۵ آبان ۱۴۰۱