یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۴۳:۱۳

وزیر راه و شهرسازی درحاشیه شورای مسکن استان اصفهان:اضافه شدن یک شهر و سه شهرک جدید به استان/تأمین زمین در استان اصفهان سرعت خوبی گرفته است

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز هدف گذاری که در ساخت نهضت ملی مسکن بر عهده استان است با تمهیداتی که اندیشیده شده محقق می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز هدف گذاری که در ساخت نهضت ملی مسکن بر عهده استان است با تمهیداتی که اندیشیده شده محقق می‌شود.

۶ تیر ۱۴۰۲