یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۳۴:۴۰

وزیر راه و شهرسازی در اصفهان:اراضی تأمین شده در طرح نهضت ملی مسکن چهار برابر پروژه مسکن مهر است

دکتر بذرپاش گفت: تاکنون ۳۲ هزار هکتار زمین در سراسر کشور تأمین شده، این در حالی است که در کل پروژه مسکن مهر هشت هزار هکتار زمین تأمین شد.

دکتر بذرپاش گفت: تاکنون ۳۲ هزار هکتار زمین در سراسر کشور تأمین شده، این در حالی است که در کل پروژه مسکن مهر هشت هزار هکتار زمین تأمین شد.

۶ تیر ۱۴۰۲