یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۳۴:۴۵

وزیر صمت در اصفهان تأکید کرد: مسائل کلان اصفهان در سطح ملی پیگیری خواهد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهمیت طرح انتقال آب از دریای جنوب به استان اصفهان، از پیگیری این طرح در سطح ملی خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهمیت طرح انتقال آب از دریای جنوب به استان اصفهان، از پیگیری این طرح در سطح ملی خبر داد.

۸ شهریور ۱۴۰۲