شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۳۷:۴۹

وزیر صمت: قول می‌دهم پروژه انتقال آب از دریای عمان به اصفهان را تا زمان بهره برداری کامل پیگیری کنم

وزیر صمت گفت: قول می‌دهم پروژه انتقال آب اصفهان از دریای عمان را تا زمان بهره برداری کامل پیگیری کنم.

وزیر صمت گفت: قول می‌دهم پروژه انتقال آب اصفهان از دریای عمان را تا زمان بهره برداری کامل پیگیری کنم.

۸ شهریور ۱۴۰۲