شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶:۰۳:۲۸

وزیر صمت وارد اصفهان شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان با هفته گرامیداشت دولت جهت افتتاح و بازدید از چند واحد تولیدی استان و نشست با فعالان صنعتی و اقتصادی وارد اصفهان شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان با هفته گرامیداشت دولت جهت افتتاح و بازدید از چند واحد تولیدی استان و نشست با فعالان صنعتی و اقتصادی وارد اصفهان شد.

۷ شهریور ۱۴۰۲