شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۱۴:۵۶

وزیر کشور با تعدادی از کشاورزان شرق اصفهان دیدار کرد

وزیر کشور با حضور در شهرستان ورزنه با تعدادی از کشاورزان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر کشور با حضور در شهرستان ورزنه با تعدادی از کشاورزان دیدار و گفتگو کرد.

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲