شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۳۶:۳۹

وزیر کشور در جمع خبرنگاران:دولت برای حل مسئله آب اصفهان اهتمام جدی دارد

دکتر وحیدی گفت: نیاز واقعی مردم اصفهان به آب کاملاً روشن است دولت نیز اهتمام داشته و در حال پیگیری است.

دکتر وحیدی گفت: نیاز واقعی مردم اصفهان به آب کاملاً روشن است دولت نیز اهتمام داشته و در حال پیگیری است.

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲