پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۴۱:۳۴

وزیر کشور در جمع نمایندگان اصناف کشاورزان استان اصفهان:تامین آب اصفهان از موضوعات جدی دولت است

دکتر وحیدی گفت: پروژه های آبرسانی به استان اصفهان حتما دنبال می شوند؛ تامین آب اصفهان از موضوعات جدی دولت و طرح های آبرسانی در دستور کار دولت است و با قدرت دنبال خواهد شد.

دکتر وحیدی گفت: پروژه های آبرسانی به استان اصفهان حتما دنبال می شوند؛ تامین آب اصفهان از موضوعات جدی دولت و طرح های آبرسانی در دستور کار دولت است و با قدرت دنبال خواهد شد.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲