یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۱۲:۰۰

وزیر کشور در نشست بررسی مسائل حوضه آبریز زاینده‌رود: دولت سیزدهم به حکم رییس جمهور دولت پاسخگویی است/ تیمی از استان اصفهان، از طرح بن بروجن بازدید کنند

وزیر کشور گفت: تیم مشخصی از استان اصفهان از طرح بن بروجن بازدید کنند تا واقعیت‌های این طرح را آنگونه که هست درک کنند.

وزیر کشور گفت: تیم مشخصی از استان اصفهان از طرح بن بروجن بازدید کنند تا واقعیت‌های این طرح را آنگونه که هست درک کنند.

۲۷ آبان ۱۴۰۲