چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۰۴:۲۱

وزیر کشور: هیچ پروژه‌ای که منجر به کاهش سهم مردم استان اصفهان شود اجرا نشده است/ پروژه کوهرنگ ۳ در زمان مقرر اجرایی خواهد شد

وزیر کشور گفت: هیچ نگرانی برای مردم استان اصفهان وجود ندارد، هیچ پروژه‌ای که منجر به کاهش سهم مردم استان شود اجرا نشده است.

وزیر کشور گفت: هیچ نگرانی برای مردم استان اصفهان وجود ندارد، هیچ پروژه‌ای که منجر به کاهش سهم مردم استان شود اجرا نشده است.

۲۷ آبان ۱۴۰۲