شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۲۹:۲۵

وزیر کشور و وزیر نیرو وارد اصفهان شدند

به دنبال بررسی مسائل و مشکلات حوضه زاینده‌رود و در راستای پیگیری استاندار اصفهان و معاونین بمنظور بیان مطالبات مردمی، وزیر کشور و وزیر نیرو وارد اصفهان شدند.

به دنبال بررسی مسائل و مشکلات حوضه زاینده‌رود و در راستای پیگیری استاندار اصفهان و معاونین بمنظور بیان مطالبات مردمی، وزیر کشور و وزیر نیرو وارد اصفهان شدند.

۲۷ آبان ۱۴۰۲