یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۲۷:۰۱

وضعیت امروز جامعه میوه تلخ غفلت است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: وظیفه داشتیم شبانه روز برای آموزش دینی نسل جدید وقت بگذاریم اما از نوجوانان و جوانان مان غافل شده ایم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: وظیفه داشتیم شبانه روز برای آموزش دینی نسل جدید وقت بگذاریم اما از نوجوانان و جوانان مان غافل شده ایم.

۷ آذر ۱۴۰۱