جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۰:۲۸:۵۲

وظیفه ما حمایت از صنعتگران و کارآفرینان استان است

استاندار اصفهان ضمن تاکید بر حمایت از صنعتگران استان گفت: حمایت از کارآفرینان بایستی در اولویت کار دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.

استاندار اصفهان ضمن تاکید بر حمایت از صنعتگران استان گفت: حمایت از کارآفرینان بایستی در اولویت کار دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.

۱۹ مهر ۱۴۰۱