سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۳۶:۴۲

پاسخگویی دوساعته استاندار اصفهان به مکالمات مردمی

استاندار اصفهان برای پنجمین بار در سال‌جاری در سامانه سامد حضور یافت و با مردم استان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

استاندار اصفهان برای پنجمین بار در سال‌جاری در سامانه سامد حضور یافت و با مردم استان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

۵ آبان ۱۴۰۲