چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۴۹:۲۸

پای حل مشکلات صنایع استان اصفهان ایستاده‌ایم

استاندار اصفهان گفت: برای حل کردن مشکلات واحدهای صنعتی استان سرپرست شعب برخی بانک ها را تغییر داده‌ایم و پای حل مشکلات صنایع ایستاده‌ایم.

استاندار اصفهان گفت: برای حل کردن مشکلات واحدهای صنعتی استان سرپرست شعب برخی بانک ها را تغییر داده‌ایم و پای حل مشکلات صنایع ایستاده‌ایم.

۵ آبان ۱۴۰۱