چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۱۶:۴۹

پس از سال ها بلاتکلیفی، کارخانه ریسباف جهت احداث موزه ملی اصفهان واگذار شد

پس از سال ها بلاتکلیفی، کارخانه ریسباف جهت احداث موزه ملی اصفهان واگذار شد

پس از سال ها بلاتکلیفی، کارخانه ریسباف جهت احداث موزه ملی اصفهان واگذار شد

۲۰ مرداد ۱۴۰۲
پس از سال ها بلاتکلیفی، کارخانه ریسباف جهت احداث موزه ملی اصفهان واگذار شد

پس از سال ها بلاتکلیفی، کارخانه ریسباف جهت احداث موزه ملی اصفهان واگذار شد

۴ مرداد ۱۴۰۲