یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۵۰:۴۸

پنجمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان برگزار شد/ پیگیری امور انتخابات در شهرستان‌ها ذیل کارگروه اجرایی انتخابات

در پنجمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان بر پیگیری امور انتخابات در شهرستان‌ها، ذیل کارگروه اجرایی انتخابات و به ریاست فرمانداران شهرستان‌ها تأکید شد.

در پنجمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان بر پیگیری امور انتخابات در شهرستان‌ها، ذیل کارگروه اجرایی انتخابات و به ریاست فرمانداران شهرستان‌ها تأکید شد.

۲۲ خرداد ۱۴۰۲